- poniedziałek, 11 maja 2015

Modlitwa przed spotkaniem

św. Antoni Maria Klaret


O Boże mój i Ojcze, spraw,
abym Cię poznał, a przeze mnie inni Cię poznali,
abym Cię kochał, a przeze mnie inni Cię kochali,
abym Ci służył, a przeze mnie inni Ci służyli,
abym Cię sławił, a przeze mnie wszystkie stworzenia Cię sławiły.

Daj, Ojcze mój, aby wszyscy grzesznicy nawrócili się,
aby wszyscy sprawiedliwi wytrwali w łasce
i abyśmy wszyscy osiągnęli szczęście wieczne. Amen.
św. Antoni Maria Klaret

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz