O nas


Ruch Klaretynów Świeckich

Ruch Klaretynów Świeckich to oficjalnie uznana przez Kościół Katolicki organizacja, skupiająca świeckich z całego świata. Istnieje od 1983 roku i obecnie jego grupy znajdują się w 24 państwach świata, w tym od 24 października 2014 roku także w Polsce. Jako jeden z członków Rodziny Klaretyńskiej, Ruch obrał sobie na patrona świętego Antoniego Marię Klareta i w swoich działaniach staramy się naśladować jego duchowość i sposób głoszenia Dobrej Nowiny. 

Na świecie

Charyzmatem Ruchu jest głoszenie Jezusa Chrystusa tym, z którymi spotykamy się na co dzień, w życiu codziennym, oraz przemiana społeczeństwa, w którym żyjemy. Ruch działa prężnie w różnych państwach i na różnych kontynentach, angażując się w wiele form chrześcijańskiej pracy dla wspólnego dobra. Od drobnych inicjatyw lokalnych, po międzynarodowe projekty – staramy się na wzór ojca Klareta wszelkimi sposobami świadczyć o Jezusie. 

Ruch Klaretynów Świeckich w Polsce

Ruch Klaretynów Świeckich w Polsce tworzą osoby, które wywodzą się z Klaretyńskiej Wspólnoty Ewangelizacyjnej „Poślij mnie”. Obecnie w stały skład Ruchu wchodzą trzy osoby, które jednak skupiają wokół siebie grupę sympatyków. 

Jednym z naszych projektów jest właśnie Ewangelia na Skype. Spotykamy się raz w tygodniu, aby wspólnie rozważać ewangelię z najbliższej niedzieli. Pomagają nam w tym pytania, przygotowane wcześniej przez jedną z osób w grupie. Te właśnie pytania zamieszczamy na stronie, aby mogły z nich korzystać również osoby, które nie mogą być na spotkaniu, lub które jeszcze nie dołączyły do nas.