- poniedziałek, 30 stycznia 2017

IV Niedziela Zwykła

Ewangelia Mt 5,1-12a

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami: Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy /ludzie/ wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie.


Rozmyślania: 

Ubodzy w duchu: Czy moje ręce są puste? Czy niema we mnie pragnienia samowystarczalności, dążenia do kariery i sławy? Czy troska o dobra materialne nie przytłacza mnie?

Smutni: Czy potrafię się smucić z innymi ludźmi? Czy potrafię pocieszać? Co mnie zasmuca? Czy nie popadam w pesymizm?

Cisi: Czy szukam ciszy, czy potrafię w niej trwać? Co mi daje cisza?

Sprawiedliwi: Jak jest z moją wrażliwością na ludzką biedę i nędzę? Czy potrafię wybaczyć tym, którzy mnie skrzywdzili?

Miłosierni: Czy nie jestem obojętny wobec potrzebujących? Może myślę „sami sobie są winni”, „przecież ja też nie mam”, „mi też jest ciężko”.

Czystego serca: Co robię aby rozbudzać w sobie coraz większą miłość do Boga i ludzi? Czystość serca objawia się poprzez czystość myśli, uczuć i ciała, czy staram się ją zachować każdego dnia?

Wprowadzający pokój: Jeżeli jest we mnie niepokój, obawy, lęki, gdzie szukam ukojenia i pociechy?

Cierpiący prześladowanie dla sprawiedliwości: Czy potrafię domagać się szacunku dla wartości religijnych? Czy nie ulegam uczuciom oburzenia i gniewu z powodu niesprawiedliwości?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz